Efectul migrației ca traumă la nivelul familiei europene

Posted by - decembrie 12, 2018

Migrațiile- posibila cauză a dificultaților familiei moderne Fenomenul migrațiilor a fost prezent de-a lungul istoriei, numeroase populații schimbându-și locul natal din lipsa de resurse. Migrația afectează statele gazdă care se pot confrunta cu șocul cultural, precum și cu posibile epidemii. Migrația are efect însă și asupra statelor de origine, state care se confruntă cu fenomenul

Află ce înseamnă un comportament inteligent și care este predictorul excelent al acestuia

Posted by - decembrie 9, 2018

Teoriile evolutive și calitative Cei mai mulţi cercetători ai inteligenţei au studiat-o prin metoda clasică, prin construirea unui test şi corelarea performanţelor realizate cu notele şcolare sau alţi indici de performanţă intelectuală ori performanţele la alte teste care pretind că măsoară inteligenţa. În schimb, un număr mic de psihologi au avut ideea să investigheze inteligenţa

Inteligența emoționala- O variabilă necesară în măsurarea succesului profesional

Posted by - decembrie 6, 2018

Legătura dintre Inteligența emoțională și succesul profesional este justificată de dezbaterile actuale în legătură cu această temă care sunt motivate de prefacerile tot mai complexe din domeniul profesiilor și ocupațiilor și, implicit, din cel al activităților industriale, agrare și a celor din sfera serviciilor. Numărul profilurilor profesionale s-a amplificat cantitativ și calitativ concomitent cu creșterea

Evoluția concepțiilor în domeniul inteligenței. Perspective care te vor pune pe gânduri

Posted by - decembrie 5, 2018

Originea cuvântulu inteligență se află în termenul latin Intelligentia, de unde provin și cuvântul francez inteligence, cel german Intelligenz și cel rus inteligenția(un alt sens fiind cel de ansamblu constituit din intelectualii unei țări). Verbul latin intelligere înseamnă a înțelege. Un sistem sau o ființă este considerată inteligentă nu după modul în care este structurată, ci

Terapia aversivă în cazul consumului de alcool. Conceptul de adicție

Posted by - decembrie 4, 2018

Noțiunea de adicție este o noțiune descriptivă și definește comportamente sau procese. Ea se referă la zona comportamentelor ce caracterizează acte repetate în care predomină dependență față de o situație sau de un obiect real care este căutat și consumat cu aviditate. În comportamentul adictiv, persoanele deviază de la toate celelalte centre de interes, prezentând 

Loading...