Arhive afectiv - TERAPII ONLINE

Reprimarea emoţională slăbeşte memoria?

De Actualitate -

Reprimarea emoţională slăbeşte memoria? Reglarea emoṭională solicită o continuă automonitorizare. Aceasta are o acṭiune continuă de auto-corectare pe parcursul unui eveniment. Suprimarea expresivă necesită un continuu “sacrificiu” al resurselor cognitive şi aceasta ar conduce la reducerea fidelităṭii memoriei. În contrast, reglarea emoţională este evocată ȋn procesul de generare a emoţiei. Reevaluarea nu ar trebui să

Afla mai mult