CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) – REPUBLICARE*)TITLUL I: Dispoziţii generale

 

CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare

Art. 1 (1)Prezentul cod reglementează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii.

(2)Prezentul cod se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care acestea nu conţin dispoziţii specifice derogatorii.

Art. 2 Dispoziţiile cuprinse în prezentul cod se aplică:

a)cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă, care prestează muncă în România;

b)cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă şi care prestează activitatea în străinătate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român, cu excepţia cazului în care legislaţia statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai favorabilă;

c)cetăţenilor străini sau apatrizi încadraţi cu contract individual de muncă, care prestează muncă pentru un angajator român pe teritoriul României;

d)persoanelor care au dobândit statutul de refugiat şi se încadrează cu contract individual de muncă pe teritoriul României, în condiţiile legii;

e)ucenicilor care prestează muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă;

f)angajatorilor, persoane fizice şi juridice;

g)organizaţiilor sindicale şi patronale.

CODUL MUNCII – 20 oct 2014

loading...
error: Content is protected !!