Reprimarea emoţională slăbeşte memoria?

121 0

 

 

Legatura dintre reprimare emotionala si emotie

 

Reglarea emoṭională, care solicită o continuă automonitorizare şi o acṭiune continuă de auto-corectare pe parcursul unui eveniment, precum suprimarea expresivă, necesită un continuu “sacrificiu” al resurselor cognitive şi aceasta ar conduce la reducerea fidelităṭii memoriei.

În contrast, reglarea emoţională ce este evocată ȋn procesul de generare a emoţiei, precum reevaluarea nu ar trebui să necesite un efort continuu ȋn timpul unui eveniment emoţional.

Studii care justifica acest fapt

Niste studii au fost realizate, la care au participat diferiti subiecti de varste medii.

A fost investigata predicṭia conform căreia suprimarea exprimării ar trebui să conducă către o slăbire a memorie a detaliilor evenimentelor emotionale in timp ce reevaluarea nu ar avea vreo influenta conform celor 3 studii efectuate in care memoria accidentala a fost evaluata.

  • În primul studiu: s-a manipulat experimental suprimarea exprimării ȋn condiṭii controlate de laborator pentru a testa dacă o formă specifică de reglare emoṭională a avut efecte vizibile asupra memorării detaliilor din materialele vizuale sau auditorii prezentate ȋn timpul perioadei de suprimare .
  • suprimarea expresivă afectează memoria
  •  ȋn Studiul 2: S-a manipulat atȃt suprimarea expresivă cȃt ṣi reevaluarea, administrȃndu-se 2 tipuri diferite de teste ale memoriei pentru a se investiga rolul auto-focusarii/ concentrării ṣi auto-monitorizării ȋn producerea diminuării memorării.
  • În al 3-lea studiu s-a testat ȋn ce măsură diferenṭele interindividuale cu privire la suprimare ṣi reevaluare sunt asociate cu memoria ȋn viaṭa de zi cu zi.

Consecinte

Consecintele suprimarii emotionale pot fi afective sau cognitive,iar ipotezele la care s-a ajuns sunt urmatoarele:

  •  Există diferenţe semnificative între modurile în care este influenţată memoria ca urmare a suprimării sau a reevaluării ȋn sensul că suprimarea emoṭională afectează semnificativ mai mult memoria ȋn comparaṭie cu reevaluarea.
  • Nu există diferenṭe semnificative ȋn ceea ce priveṣte gradul de reamintire ȋn funcṭie de intesitatea emoṭională a stimulului .
  • Suprimarea emoțiilor afectează semnificativ mai mult memoria verbală-memorarea detaliilor verbale, decȃt pe cea a memoriei nonverbale- memorarea detaliilor vizuale.

Related Post

Ce este inteligența?

Posted by - ianuarie 28, 2019 0
În activitatea sa de activator al potențialului uman, psihologul din domeniul muncii și organizațiilor trebuie să țină cont de transformările…

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

loading...
error: Content is protected !!