Psihologia dezvoltării este disciplina din cadrul psihologiei care investighează modificările psihologice care survin în viața individului, de la naștere până la moarte.

Etapele dezvoltării

Perioada prenatală

Aceasta se întinde de la concepție până la naștere. Se formează structura fundamentală a corpului. În acestă perioadă vulnerabilitatea organismului la factorii de mediu este foarte mare.

Perioada de nou născut și sugar

Perioada este ce cuprinsă între 0 și 1 an. Are loc o creștere rapidă a abilităților motorii. Sfârșitul perioadei este marcată de dezvoltarea atașamentului față de părinți. Există capacitatea de învățare și memorare.

Copilăria timpurie

Se desfășoară de la 1 la 3 ani. Se conturează conștiința propriei persoane. Apare limbajul.

Vârsta preșcolară

Între 3 și 6 ani sporește forța fizică a copilului și apar independența și autocontrolul, iar comportamentul este egocentric. Creativitatea și imaginația sunt mai dezvoltate.

Vârsta școlară mica

În perioada de 6/7 până la 10/11 ani prietenii devin foarte importanți pentru copil. Apare gândirea logică concretă. Abilitățile lingvistice și metamoria se îmbunătățesc. Creșterea fizică este încetinită.

Preadolescența – pubertatea

Începe la 10/11 ani și durează până la 14/15 ani. Pregnante sunt modificările fizice rapide și profunde, mai ales datorate schimbărilor la nivelul hormonal. Organismul atinge maturitatea sexuală.

Adolescența

Se derulează între 14/15 și 20 de ani. Punctul central este căutarea propriei identități, dar apare și capacitatea de a gândi abstract..

Vârsta adultă tânără

Între 20 și 40 de ani deciziile legate de viața intimă a persoanei sunt în primplan. Sănătatea fizică atinge maximul, pentru ca apoi să se degradeze lent. Abilitățile intelectuale capătă noi dimensiuni și sunt valorificate mai ales în viața profesională.

Vârsta de mijloc

Căutarea sensului propriei vieți devine centrală între 40 și 65 de ani. Se deteriorează sănătatea fizică și au loc modificări hormonale. Abilitățile de rezolvare de probleme practice sunt optime, fiind recunoscute de unii ca înțelepciune.

Vârsta adultă târzie

După 65 de ani majoritatea persoanelor sunt încă sănătoase și active, însă sănătatea se degradează în timp- dar apar strategii alternative de adaptare. Definirea scopului vieții este tema de maximă importanță în acestă perioadă.

loading...
error: Content is protected !!