Loading...
Arhive resurse umane - P S Y M

Call Us Today! +40751707742

Email! lucia.blendea@gmail.com

Tag Posts

PSYM

Loading...

Clauze privind incheierea contractului individual de munca

Art. 5. – Angajarea personalului Angajatorului se face in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii si ale actelor normative in vigoare. Art. 6. – (1) In baza consimtamantului partilor, se vor incheia, in forma scrisa, contracte individuale de munca, care vor contine clauze privind: a) identitatea partilor; b) locul de munca sau, in lipsa unui …

Protectia, igiena si securitatea in munca

Art. 1. – Prezentul Regulament intern concretizeaza regulile privind protectia, igiena si securitatea in munca, drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor, procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor, regulile privind disciplina muncii in unitate, abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile si modalitatile de aplicare a dispozitiilor legale sau contractuale specifice. Art. 2. – …

Cotele de contributii ce trebuie platite de catre anagajator si angajat 2018!

  PENSII – CAS: – 15,8% – conditii normale de munca, 20,8% – conditii deosebite de munca, 25,8% – conditii speciale de munca (valabil la ce datoreaza un angajator)   – 10,5 % – conditii normale de munca, 10,5% – conditii deosebite de munca, 10,5% – conditii speciale de munca (aferente contributiilor datorate de angajat)

Criterii de alegere a unui manager intr-o firma

Criterii: – decizii pentru solutionarea problemelor care apar în cadrul organizatiei – luarea deciziilor în conditii de mediu si complexe – rezolvarea problemelor cele mai importante Lipsa de ataşament faţă de obiective Un manager îndeplineşte mai multe roluri – el este şef, subordonat, părinte, soţ/soţie, membru al unei comunităţi – şi are obiective corespunzătoare fiecăruia …

Loading...