Toate speciile de fiinte vii care comunică între ele,  apartin anumitor clase si grupuri specifice fiecarora dintre ele. Evoluția omului ca  specie, pare să fi fost mult mai rapida și mai dramatica decât evoluția altor specii. Această avansare umană a coincis cu o avansare tot mai rapidă în capacitatea noastra de comunicare. Este aceasta este doar o coincidență sau există o relație de cauzalitate? Cea mai timpurie comunicare umană, se presupune ca a fost cea vocala; o capacitate împărtășita…